.

.
‘Abduction of Europa’ (Rembrandt Harmensz. van Rijn, Amsterdam - 1632 - fragment)

Monday, 11 December 2017

Rechtspraak Europa no. 12 - december 2017 - verzorgd door het gerechtshof Amsterdam en het LBVr (European Courts' newsletter in Dutch)Klik HIER voor de nieuwsbrief Rechtspraak Europa verzorgd door het gerechtshof Amsterdam en het LBVr met een overzicht van de rechtspraak van de afgelopen maand van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg en het Hof van Justitie van de Europese Unie in Luxemburg.

Friday, 10 November 2017

Rechtspraak Europa no. 11 - november 2017 - verzorgd door het gerechtshof Amsterdam en het LBVr (European Courts' newsletter in Dutch)


Klik HIER voor de nieuwsbrief Rechtspraak Europa verzorgd door het gerechtshof Amsterdam en het LBVr met een overzicht van de rechtspraak van de afgelopen maand van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg en het Hof van Justitie van de Europese Unie in Luxemburg.


Tuesday, 10 October 2017

Rechtspraak Europa no. 10 - oktober 2017 - verzorgd door het gerechtshof Amsterdam en het LBVr (European Courts' newsletter in Dutch)Klik HIER voor de nieuwsbrief Rechtspraak Europa verzorgd door het gerechtshof Amsterdam en het LBVr met een overzicht van de rechtspraak van de afgelopen maand van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg en het Hof van Justitie van de Europese Unie in Luxemburg.

Tuesday, 12 September 2017

Rechtspraak Europa no. 8/9 - september 2017 - verzorgd door het gerechtshof Amsterdam en het LBVr (European Courts' newsletter in Dutch)
Klik HIER voor de nieuwsbrief Rechtspraak Europa verzorgd door het gerechtshof Amsterdam en het LBVr met een overzicht van de rechtspraak van de afgelopen maand van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg en het Hof van Justitie van de Europese Unie in Luxemburg.

Thursday, 24 August 2017

Chipping away and breaking through. Will the Strasbourg Court solve the conundrum of same-sex marriage in Northern Ireland?


Guest post by Professor Paul Johnson, University of York

Last week, the High Court of Northern Ireland rejected petitions challenging the prohibition of same-sex marriage in Northern Ireland. The petitions were brought by two same-sex couples who entered into civil partnerships in 2005 but want to be married couples, and by a man who lawfully married another man in England and wishes his marriage to be recognized in Northern Ireland. The petitioners claim that denying them the opportunity to marry or refusing to recognize a lawful marriage violates their rights under the European Convention on Human Rights.

Wednesday, 12 July 2017

Rechtspraak Europa no. 7 - juli 2017 - verzorgd door het gerechtshof Amsterdam en het LBVr (European Courts' newsletter in Dutch)Klik HIER voor de nieuwsbrief Rechtspraak Europa verzorgd door het gerechtshof Amsterdam en het LBVr met een overzicht van de rechtspraak van de afgelopen maand van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg en het Hof van Justitie van de Europese Unie in Luxemburg.

Monday, 12 June 2017

Rechtspraak Europa no. 6 - juni 2017 - verzorgd door het gerechtshof Amsterdam en het LBVr (European Courts' newsletter in Dutch)
Klik HIER voor de nieuwsbrief Rechtspraak Europa verzorgd door het gerechtshof Amsterdam en het LBVr met een overzicht van de rechtspraak van de afgelopen maand van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg en het Hof van Justitie van de Europese Unie in Luxemburg.

Tuesday, 16 May 2017

Europees strafrecht vraagt om méér regie van rechters. Opmerkingen naar aanleiding van de arresten C‑404/15 en C‑659/15 PPU (Aranyosi en Căldăraru)


Naar aanleiding van de overleveringszaken Aranyosi en Căldăraru rijst de vraag naar de effectiviteit van de prejudiciële procedure in het strafrecht. Strafzaken hebben een eigen dynamiek. De aard van het strafrecht vraagt om snelheid, rechtszekerheid en bescherming van grondrechten. Een realiteit is dat strafrechters zich nog weleens laten verrassen door ontwikkelingen in het Europese recht. In plaats van afwachten op wat komen gaat moeten zij proactief in beweging komen.
Marc de Werd

Lezing ter gelegenheid van het Jaarverslag 2016 van het Hof van Justitie, 16 mei 2017  

Wednesday, 10 May 2017

Rechtspraak Europa no. 5 - mei 2017 - verzorgd door het gerechtshof Amsterdam en het LBVr (European Courts' newsletter in Dutch)Klik HIER voor de nieuwsbrief Rechtspraak Europa verzorgd door het gerechtshof Amsterdam en het LBVr met een overzicht van de rechtspraak van de afgelopen maand van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg en het Hof van Justitie van de Europese Unie in Luxemburg.

Tuesday, 25 April 2017

Detention conditions in Romanian prisons are in breach of the Convention


In the case of Rezmiveș and Others v. Romania (in French only) the European Court of Human Rights on 25 april held, unanimously, that there had been: a violation of Article 3 (prohibition of inhuman or degrading treatment) of the European Convention on Human Rights. The case concerned the conditions of detention in Romanian prisons and in detention facilities attached to police stations. The applicants complained, among other things, of overcrowding in their cells, inadequate sanitary facilities, lack of hygiene, poor-quality food, dilapidated equipment and the presence of rats and insects in the cells.

Monday, 17 April 2017

Globalisering van recht, rechtspraak en het juridisch onderwijs in de Westerse en Arabische wereldHeeft het zin voor academia en rechters om een dialoog aan te gaan met de Arabische en Islamitische wereld over het curriculum van het juridisch onderwijs? Die vraag rijst al snel in een gezelschap met vertegenwoordigers uit zoveel (rechts)culturen als de International Association of Law Deans. De Europese sectie van die vereniging (die ook de Levant omvat) kwam rond Pasen bijeen in Amman (Jordanië) aan de Universiteit van Petra, om na te denken over dit onderwerp. In deze bijdrage geef ik een impressie van de gevoerde discussie.

Monday, 10 April 2017

Rechtspraak Europa no. 4 - april 2017 - verzorgd door het gerechtshof Amsterdam en het LBVr (European Courts' newsletter in Dutch)Klik HIER voor de nieuwsbrief Rechtspraak Europa verzorgd door het gerechtshof Amsterdam en het LBVr met een overzicht van de rechtspraak van de afgelopen maand van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg en het Hof van Justitie van de Europese Unie in Luxemburg.